Testimnis de Jehovà

Extremistes per al Govern i el Tribunal Suprem rus

2019-02-14 El Tribunal Suprem de Rússia va prohibir, l'abril del 2017, l'activitat dels Testimonis de Jehovà al país per considerar-los una organització extremista. Aquesta decisió va implicar