09 de març de 2011
09.03.2011
Cànon digital

Absolta la botiga de Barcelona que es va rebel·lar contra l'SGAE

Padawan, dedicada al comerç informàtic, no haurà de pagar el cànon digital per la venda de suports digitals

03.03.2011 | 13:59

L'Audiència de Barcelona ha absolt la botiga d'informàtica Padawan de pagar el gravamen que li exigia la SGAE per la venda de suports digitals, en la primera sentència que aplica la doctrina del Tribunal de Justícia de la UE que va declarar il·legal el cànon vigent a Espanya.

A la sentència, l'Audiència admet que la SGAE tindria dret a aplicar el qüestionat cànon sobre els suports digitals venuts a particulars, però no així a empreses i professionals, i eximeix Padawan de qualsevol pagament per considerar que resulta impossible calcular quina part d'aquest material es destinava a ús domèstic.

Aquesta botiga, a qui la SGAE reclamava 16.759 euros, va aconseguir amb diversos recursos que el tribunal europeu declarés no conforme al dret comunitari l'"aplicació indiscriminada" del cànon, en particular a equips, aparells i suports -com CD o DVD- que no s'hagin posat a disposició d'usuaris privats i estiguin reservats a usos diferents a la realització de còpies privades.

D'acord amb aquesta sentència del tribunal europeu, dictada a l'octubre passat, l'Audiència de Barcelona ha absolt ara Padawan de totes les reclamacions que plantejava la Societat General d'Autors, que a més haurà de pagar les costes del procés judicial, en una sentència que ja és ferma.

Segons l'opinió del tribunal, n'hi ha prou amb la mera acreditació que alguns dels compradors d'aquests suports digitals van ser empreses públiques i provades per advertir que en aquest cas el cànon "es va pretendre aplicar indiscriminadament, fins i tot a supòsits en què clarament no havien de ser destinats a còpia privada".

L'Audiència argumenta que si abans de l'era digital "tenia cert sentit" que el cànon recaigués sobre els mitjans de gravació, principalment cintes de casset i vídeos, perquè la majoria anaven destinats a la còpia privada, ara els suports digitals no només serveixen a aquesta finalitat, sinó que són també "instruments de treball".

"Un gravamen indiscriminat de tots aquests suports resulta injust, perquè no respon a la justificació originària de la compensació equitativa, que és exclusivament pal·liar el perjudici generat per l'excepció de còpia privada", argumenta l'Audiència d'acord amb la doctrina del dret comunitari.

La sentència afegeix que només està justificat el dret a percebre del cànon sobre els suports digitals venuts o posats a disposició de particulars "que presumiblement siguin destinats a un ús privat i no a una activitat professional".

Les entitats de gestió agrupades a CopyEspaña, organisme que integra diverses entitats, entre elles la SGAE i CEDRO, indiquen per mitjà d'un comunicat que la decisió de l'Audiència reconeix l'obligació d'aquest cànon en els equips i suports digitals destinats a particulars "perquè n'hi ha prou amb la presumpció que poden utilitzar-se per realitzar còpies privades, sense necessitat d'acreditar el seu ús efectiu".

L'advocat de Padawan, Josep Jover, que es va presentar a les passades eleccions catalanes pel Partit Pirata, manté que l'Estat podria reclamar a la SGAE fins a 300 milions d'euros en concepte de devolució del cànon digital aplicat als suports digitals adquirits per l'administració pública.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va anunciar al seu moment que reclamaria a la SGAE la devolució de l'import que l'administració catalana va pagar en concepte del cànon digital, emparant-se en la mateixa sentència del tribunal comunitari.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook