L'estudi 'Smart Urbs 21' recull l'anàlisi internacional de més de 370 iniciatives de 64 ciutats i ha detectat oportunitats intel·ligents enfocades a millorar la gestió pública i l'aplicació tecnològica als serveis dirigits al ciutadà, ha informat Barcelona Digital Centre Tecnològic en un comunicat.

De les 15 noves solucions i oportunitats a 'smart cities' identificades a l'estudi, el 60% estan orientades al ciutadà, el 30% optimitza la prestació de serveis urbans, un 25% preveu la participació de la ciutat en una aliança públic-privada, i l'altra 25% crea noves oportunitats de negoci.

'Smart Urbs 21' neix de la iniciativa de Barcelona Digital i l'Institut Cerdà, i té la participació de l'Ajuntament de Barcelona, el de Sant Cugat i les empreses Gas Natural Fenosa, Cespa-Ferrovial, Saba, BBVA, Districenter i Moventia.

L'estudi, que posa de manifest el protagonisme del ciutadà a la ciutat intel·ligent, manté que la tecnologia no és la principal barrera per al desplegament d'una solució 'smart', i apunta que els principals reptes són culturals i de model d'explotació.

El document se centra sobretot en el que ha anomenat 'Smart Environment', que inclou la recollida de residus, la neteja, i el medi ambient, l''Smart Energy', que inclou edificis intel·ligents o la il·luminació d'espais públics, i l''Smart Transportation & Mobility' que preveu serveis de gestió del trànsit, mercaderies, aparcaments, mobilitat, entre d'altres.

Alhora, adverteix que de les 370 experiències i projectes 'smart city' analitzats, només el 7% té un enfocament transversal i aprofita les oportunitats que ofereix l'encreuament de dades entre diferents sectors.