La preocupació per la seguretat i la privacitat a internet ha augmentat notablement en els últims anys, especialment a mesura que Internet ha anat reduint l'espai de la informació que es queda fora.

A més, d'una forma creixent, una part de la nostra vida acaba reflectida en internet de formes diferents, especialment a través de les xarxes socials, però també en pàgines de notícies o fins i tot portals de l'administració que contenen dades personals.Per això, moltes persones han pres la decisió d'eliminar de les seves dades d'Internet, ja sigui de manera total o parcial. Internet no és fàcil, però existeixen maneres d'intentar-ho.

Si volem esborrar totes les dades, hem de prendre'ns un temps per a repassar les pàgines i plataformes que tenen dades nostres. L'email ens pot ajudar en aquest punt a rastrejar els comptes i perfils que hem creat a les xarxes socials o per gaudir de diferents serveis i botigues online, una llista ja llarga per a un usuari mitjà.Una vegada elaborada aquesta llista, caldria sol·licitar en cada cas i amb els mecanismes que estableixi cada plataforma, l'eliminació o desactivació d'aquests comptes.

Xarxes socials

Amb els protocols establerts, no sempre els més ràpids, les xarxes socials més populars, com Facebook, Instagram o Twitter, ofereixen mecanismes per a esborrar els nostres perfils. No obstant això, el procés pot no ser senzill en algunes pàgines.

En el cas de pàgines de notícies, blogs i altres webs que puguin contenir informacions sobre nosaltres, el camí passa per sol·licitar directament als seus responsables l'esborrat a través dels contactes de les respectives plataformes.

Comptes de Google

Però potser la gran plataforma d'internet per a gairebé tots és avui Google. El gegant d'internet recopila moltes de les nostres dades i abans de decidir el seu esborrat, hem de saber que això ens impedirà a accedir al conjunt de serveis que conté com ara: Gmail, Youtube, la botiga Google Play o l'emmagatzematge en el núvol de Google Fotos.

Pagar per esborrar la informació

A més, sempre existeix la possibilitat d'acudir a empreses especialitzades a eliminar aquestes dades, que cobraran per aquest servei. Teborramos.com, eliminalia.com, eprivacidad.es, o borrarmisdatos.es t'ofereixen aquests serveis.

Dret a l'oblit

En qualsevol cas, la Unió Europea, a través del Reglament Europeu de Protecció de Dades, reconeix el 'dret a l'oblit'. Aquesta normativa permet sol·licitar a Google que s'impedeixi la difusió d'informació personal a través d'internet quan la seva publicació compleixi amb els requisits previstos.

La norma fa referència a informació obsoleta o que no tingui rellevància ni interès públic, encara que la publicació original sigui legítima (en el cas de butlletins oficials o informacions emparades per les llibertats d'expressió o d'informació), segons la pròpia Agència Espanyola de Protecció de dades.

La informació no s'elimina, però es deixa d'indexar en el cercador, la qual cosa fa que sigui gairebé impossible trobar-la.