Si en navegar per internet veus que va més lent de l'habitual, pot ser que algú hagi piratejat la teva xarxa i estigui fent servir el teu wifi. Si és així, hi ha maneres de descobrir-ho i d'augmentar la seguretat del router per evitar que continuï succeint.

Tret que un sigui partidari de deixar el wifi obert perquè totes les persones puguin compartir l'amplada de banda, és recomanable protegir-lo. La millor manera de fer-ho és canviar la contrasenya, sobretot si no s'ha fet mai i continua portant la que proporciona el proveïdor d'internet. I a més, convé modificar-la cada cert temps, perquè ningú pugui entrar en la teva xarxa i piratejar les teves dades i/o contrasenyes.

La forma més senzilla de fer-ho és entrar a la barra del navegador web, introduir l'adreça 192.168.0.1 o 192.168.1.1. i accedir-hi. A la pantalla, apareixerà el menú d'accés amb els camps d'usuari i de contrasenya, que trobes sota el router, escrits en un adhesiu. S'introdueixen les dades d'accés (usuari i contrasenya) per a accedir al teu router, es canvia la contrasenya per aquella que es vulgui, i es guarda.

Nom i contrasenya de xarxa

També és recomanable canviar el nom de la xarxa, ja que els noms que s'usen de sèrie solen ser difícilment reconeixibles. És freqüent rastrejar una connexió wifi amb el mòbil i trobar-nos munts de xarxes amb noms extremadament semblants, habitualment amb el mateix inici si pertanyen a l'operador dominant en la nostra zona.

És recomanable no posar una contrasenya excessivament fàcil i, com hem dit, canviar-la de manera periòdica.