24 de setembre de 2009
24.09.2009
40 Años
40 Años

Bancs i caixes executen 1.112 hipoteques en sis mesos a gironins que no poden pagar-les

La xifra d'embargaments d'habitatge a Girona s'ha duplicat respecte al primer semestre de l'any passat

24.09.2009 | 03:53
Aquesta família de Llagostera deixa el pis perquè no pot seguir pagant les quotes hipotecàries.

ELS EFECTES DE LA CRISIEl Consell General del Poder Judicial va fer públic ahir un informe sobre els efectes de la crisi en els jutjats la primera meitat de l'any. Destaquen les xifres d'execucions hipotecàries, que posen en relleu les dificultats de moltes famílies per fer front al pagament de les quotes mensuals i que acaba derivant en el dolorós procés d'abandonar un habitatge que acabarà en la cartera immobiliària d'una entitat financera

Tot i que la baixada de l'euríbor sembla haver donat aire a moltes famílies, el deteriorament de la situació econòmica i la pujada de l'atur han ofegat moltes llars, fet que ha disparat el nombre de persones que no poden fer front al deute contret per a l'adquisició del seu habitatge. Ho confirmen les últimes dades d'execucions judicials hipotecàries (corresponents al primer semestre), que mostren com bancs i caixes van executar els dos primers trimestres de 2009 un total de 1.112 hipoteques, xifra que suposa pràcticament duplicar les 566 del mateix període de l'any anterior.

En els anys en els quals els interessos estaven més baixos es van realitzar projeccions d'hipoteques a 30 i 40 anys al 2,5 per cent, fet que va provocar que en doblar-se els tipus d'interès hi hagi moltes famílies en dificultats. Les execucions també afecten els promotors, que finançaven la construcció de blocs de pisos constituint hipoteques, amb la intenció que els futurs compradors s'hi subroguessin. Amb l'esclat de la bombolla immobiliària les vendes s'han frenat i molts promotors s'han vist obligats a negociar amb la banca, ja sigui una compravenda o una execució.

L'increment de la problemàtica a Girona queda ben reflectida amb la progressió trimestral imparable del nombre d'execucions. I és que del centenar d'execucions que cada trimestre solien aprovar les entitats financeres a principis de 2007, s'ha passat a a més de 500.

En el conjunt de l'Estat, es van executar 23.700 hipoteques, poques més que en el primers tres mesos de l'any, en què van ser 23.433. La xifra representa un 83% més que al segon trimestre del 2008, però cal tenir en compte que la diferència entre el primer trimestre del 2009 i el primer del 2008 va ser del 112%.

Impagats

Prop de 2,7 milions de residents a l'Estat van tancar 2008 amb deutes impagats amb bancs, grans companyies o entitats financeres. Segons les dades d'Asnef, l'impagament d'hipoteques va créixer un 310% l'any passat.

Segons dades d'aquest registre, els impagats de préstecs hipotecaris van créixer un 310% el 2008, la morositat dels crèdits personals va pujar un 91%; la dels préstecs de consum un 89%, la dels destinats a compres d'automòbils, un 85%, i els impagats en operacions fetes amb targeta de crèdit, un 77%, segons dades de l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit (Asnef-Equifax), recollits en un informe sobre endeutament familiar elaborat pel Consell de Consumidors i Usuaris (CCU).

Segons el CCU, actualment hi ha més de 100.000 famílies a tot Espanya que es troben immerses en procediments d'execució judicial hipotecària

El CCU va recollir aquestes dades en un dictamen que va fer arribar al Ministeri d'Economia i Hisenda, en el qual inclou una sèrie de mesures per lluitar contra l'endeutament.

Paralitzar els embargaments

Les mesures més destacades són la paralització dels embargaments judicials hipotecaris i crediticis per part de les entitats financeres que van rebre part dels 50.000 milions d'euros disposats per l'Estat i traslladar les baixades dels tipus d'interès del Banc Central Europeu (BCE) als crèdits a interès variable. En els últims anys l'endeutament familiar va créixer sistemàticament per damunt de la renda. La ràtio entre totes dues variables va créixer des del 45% el 1995 o el 76,7% el 2001, fins a excedir el 140% el 2008.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades