La Direcció General de Trànsit (DGT) vol treure una nova llei que castigui encara més les distraccions al cotxe a causa del mòbil, i per això ja no només podrien posar-te una multa si l'estàs utilitzant, sinó simplement si l'agent interpreta que el telèfon suposa una distracció encara que no el portis entre les mans.

De moment, l'ús del mòbil al cotxe es castiga amb una multa 200 euros i 3 punts del carnet, però si a l'estiu s'aprova l'avantprojecte de llei que va proposar la DGT al març, aquesta acció comportarà una sanció de 200 euros i 6 punts, en comptes de 3.

Però sens dubte la part més polèmica d'aquesta nova llei és que aquesta multa s'aplicarà igualment als qui no usin el telèfon si l'agent interpreta que el mòbil suposa una distracció per a la conducció. És a dir, que la seva simple presència ja és motiu sanció.

Com cal portar el mòbil al cotxe perquè no et multin amb la nova llei?

En paraules de propi director de la DGT, Pere Navarro, si el mòbil es col·loca "en el quadre de comandament, no seria objecte de denúncia, sempre que s'utilitzi per a això un suport homologat i no es manipuli durant la conducció". És a dir, que està, però com si no estigués.

La DGT recomana per tant que només es manipuli el mòbil en una zona segura i quan el cotxe estigui aturat o estacionat, no detingut com en un semàfor, on ens poden multar per fer-ho. És a dir, que ja sigui en marxa o durant una detenció, si fiquem una direcció del GPS en el mòbil encara que el portem en un suport homologat, ens implicarà 6 punts i 200 euros de multa.

Un altre motiu de multa serà portar el mòbil a la mà encara que no l'usis. O d'igual manera, portar-lo en un lloc on per la seva inestabilitat o perquè dificulta la visió pugui suposar una distracció per a la conducció, com per exemple a l'interior del quadre d'instruments, sobre el volant, solt en el quadre de comandament, etc. Així que vigila on poses el mòbil al cotxe!

Aquesta mesura està envoltada de polèmica, ja que tot dependrà de la interpretació de l'agent, i els motius de sanció poden ser tan variats com interpretacions faci el policia, sent la seva paraula contra la del sancionat.