El Registre de viatgers del Ministeri d'Exteriors és una eina molt útil per a aquelles persones que decideixen viatjar a l'estranger, sigui per vacances o per qualsevol altre motiu, sempre que l'estada sigui inferior a cent vuitanta-dos dies. El registre facilita la localització de la persona i ajuda a contactar amb familiars en el cas que existeixi alguna emergència com per exemple: accidents, desastres naturals, atemptats, etc.

Quan es viatja a països conflictius, i sobretot a aquells on el mateix Ministeri d'Exteriors desaconsella viatjar, a part d'aquest registre, també és convenient comunicar-ho a l'ambaixada o consolat corresponent.

El registre tot i no ser obligatori, sí que és aconsellable, perquè a més tens altres serveis, com rebre per SMS avisos de qualsevol problema que hi ha en el país de destí així com rebre assistència les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

El procés d'inscripció en el registre es fa a través de la plataforma Visatur, i pot efectuar-se tan electrònicament, com descarregant-se un formulari que s'ha de remetre després per fax o per correu ordinari a la Unitat d'Emergències Consular. Per a això, hauran de proporcionar-se una sèrie de dades personals, així com la durada del viatge, el lloc de l'allotjament, les persones acompanyants que viatgen o els telèfons de contacte de les persones a qui s'ha d'avisar en cas de qualsevol emergència.