El consell d'administració de Caixa Girona va donar ahir llum verd al projecte de fusió de les caixes de Sabadell, Terrassa i Manlleu. No va ser fàcil. La reunió va durar més del previst: unes tres hores. El director general, Jordi Blanch, ho va definir amb un eufemisme: la decisió s'havia pres "després d'una profunda reflexió". No tots els consellers subscrivien fil per randa els plantejaments de fusió presentats per l'equip directiu de l'entitat. Al final, però, es va aprovar la proposta de fusió.

Caixa de Girona comptarà, en principi, amb 5 membres dels 21 que formaran el consell d'administració de la nova entitat. Segons l'entitat gironina, les transformacions en el marc econòmic i financer fan aconsellable tenir entitats d'estalvi "més potents i competitives però que a la vegada conservin íntegrament l'arrelament territorial i la cultura cooperativa". Jordi Blanch, director general de Caixa de Girona i segons tots els indicis director general adjunt de l'entitat resultant de la fusió, va manifestar en finalitzar el maratonià consell d'administració , que "es vol crear una entitat més gran i eficient però sense oblidar mai l'arrelament territorial a les respectivas comarques, que és el que ens ha fet merèixer la confiança dels clients". "Caixa Girona no desapareix, al contrari: es transforma en una entitat amb més capacitat", va sentenciar. Deixant clar que el procés està només iniciat i que l'han de dur a terme els òrgans de govern, especialment l'assemblea general.

La fusió compta amb el vistiplau del departament d'Economia i Finances i del Banc d'Espanya, que destaca que és "un model de referència en el procés de reordenament financer espanyol". La representació de les caixes en els òrgans de govern de l'entitat resultant de la fusió anirà en funció de les proporcionalitats de cada una d'aquestes caixes, els balanços i els recursos propis.

En dates de tancament del 2008, Caixa de Girona tenia 6.886 milions d'euros en volum de dipòsits, uns recursos propis de 683 MEUR i uns resultats nets de 26 MEUR. L'entitat gironina aportarà 229 oficines, la majoria de les quals ubicades a les comarques gironines i barcelonines. S'ha acordat que Caixa Girona mantingui la marca actual i la seu central a Girona.

Mantindrà l'obra social

La nova caixa salvaguardarà l'arrelament de cadascuna de les caixes amb els seus territoris d'origen i la gestió de l'obra social, mitjançant la creació de comissions pròpies, segons van assegurar els seus portaveus.

A les comarques de Girona, tant les oficines com l'obra social seguiran amb la marca Caixa Girona. En els territoris no tradicionals, és a dir d'expansió d'aquestes caixes fora de l'àmbit territorial propi, actuaran amb la nova marca comercial que serà complementària a la resta de la xarxa.

Caixa Girona s'incorpora al procés d'integració en aquesta data a causa del procés de renovació dels seus òrgans de govern, que va culminar el passat 30 de juny i que feia aconsellable deixar per als nous òrgans de govern una decisió d'aquesta transcendència. En la sessió del Consell del passat 27 de juliol, els membres del nou Consell d'Administració van ser informats dels contactes preliminars i de les possibles opcions de futur, segons van informar ahir representants de Caixa Girona. Posteriorment, també van ser informats dels acords establerts amb les altres entitats.

A partir d'ara, comissions mixtes integrades paritàriament per les quatre caixes desenvoluparan els treballs relacionats amb la materialització del projecte, tant en l'àmbit comercial, com financer, operatiu, tecnològic, laboral, legal, comptable, assegurador o d'empreses filials. Després d'aquesta fase es disposarà d'un projecte final d'integració que serà posat en consideració dels organismes supervisors i se sotmetrà a l'aprovació del Consell i de l'Assemblea.

Jordi Blanch va afegir ahir, després de la reunió, que "en la nostra opció ha pesat molt el fet que la nova caixa d'estalvis tindrà un fort arrelament comarcal. La nova entitat estarà formada per caixes properes, de cultura similar i dimensions semblants".