L'alcalde de Vilobí d'Onyar, Joan Busquets (CiU), va adjudicar les ?obres per a realitzar la connexió d'aigua de Vilobí amb Salitja a l'empresa ASSA, Hidràulica i Electricitat SL, de la qual és conseller delegat i ho va fer a través d'un decret d'alcaldia i sense necessitat de consultar-ho al ple. Com que els treballs en qüestió eren inferiors a 200.000 euros va obrir un procediment negociat sense publicitat en el qual va convidar tres empreses per valorar-ne els pressupostos. Curiosament en dues d'aquestes societats mercantils (ASSA i Xavier Alsina SA) hi tenia interessos l'alcalde perquè hi figura com a conseller delegat. A més, van ser les que van presentar els pressupostos més baixos: ASSA 197.628 euros i Xavier Alsina 209.908 euros.

El pressupost presentat per ASSA representava una rebaixa de només el 5% respecte a la quantitat inicial d'adjudicació, que era de 218.655 euros. El cap de l'oposició, Ramon Rovira (PM), ja va qüestionar en el ple de juliol aquesta rebaixa al·legant que és molt minsa si es té en compte que "la mitjana de baixes que ofereixen les empreses constructores en les subhastes d'obra pública voregen el 30%". Rovira també va considerar poc ètica aquesta adjudicació.

Malgrat tot, la situació ha canviat en el decurs dels dies i finalment serà una altra empresa sense relació aparent amb el batlle la que faci la connexió d'aigua. Preguntat al respecte Busquets ha esmentat que el contracte amb ASSA s'ha anul·lat després que aquesta no presentés el pla de seguretat pertinent.

El sistema de realitzar procediments negociats sense publicitat també ha permès que el batlle fraccioni en tres pressupostos diferents les obres del local polivalent de Sant Dalmai per adjudicar-les a tres empreses. La suma dels tres contractes ascendia a 578.930 euros.

En aquesta ocasió la societat Xavier Alsina SA també va ser convidada per presentar un pressupost dels acabats exteriors i les obres a la carretera tot i que finalment no va ser escollida. Sobre això l'alcalde assegura que el fraccionament no respon a voluntats personals i s'escuda en el pla d'obres per justificar-ho.

A banda d'això, Busquets ha manifestat que probablement dilluns que ve, 16 de novembre, tindrà lloc el ple extraordinari on formalitzarà la seva dimissió d'alcalde per poder dedicar-se plenament als seus negocis privats.