La Comissió del Patrimoni Cultural de Girona no ha trobat cap argument contra la monumental façana de vidre que s'inserirà en la nova Casa de Cultura de Girona, però, en canvi, ha exigit que es mantingui el primer tram d'escala noble de l'edifici, que el projecte Boira, dels arquitectes Ricard Mercadé i Aurora Fernàndez, preveia fer desaparèixer.

La compaginació d'elements contemporanis, sense anar en detriment dels elements històrics, ha prevalgut com a criteri en la Comissió del Patrimoni. En paraules de Miquel Sitjar, aquest és un "molt bon projecte" que es podrà aprovar properament, quan s'arribi a un acord en qüestions menors, com són la modificació de l'acabat de les façanes del pati i la conservació de l'escala noble.

Tot i que Patrimoni haurà de tornar a revisar el projecte, aquest es dóna a la pràctica per aprovat, ja que els canvis que s'han de fer són petits, i cap aspecte estructural no ha estat qüestionat, com la gran caixa de vidre d'alçada superior a la permesa, que feia patir els promotors, ja que requerirà una modificació del PERI (pla especial de reforma interior).

Val a dir que s'ha fet un pas de gegant en la cursa d'obstacles que ha de conduir a l'inici d'unes obres llargament reivindicades per modernitzar un dels edificis més cèntrics i més utilitzats de Girona.

Aquest inici de treballs, però, està condicionat a la inauguració de la nova Biblioteca Pública de Girona al carrer Emili Grahït. Aquest passat cap de setmana, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, s'ha compromès, en el decurs d'una visita a Girona, a adjudicar les obres aquest mes.

Si no hi ha nous retards -la posada al dia de la Biblioteca Pública de Girona fa molts anys que cueja-, l'equipament podria estar inaugurat a Emili Grahït l'any 2013, a punt per a iniciar al seu costat les obres del nou Bòlit Centre d'Art Contemporani.

Aquest calendari és el que de moment regeix a la taula dels arquitectes Mercadé i Fernández. Si el calendari es compleix, l'any 2013 es tancarà la Casa de Cultura, i les activitats del Conservatori de Música, l'escola de teatre El Galliner i el Centre de Normalització Lingüísitica es traslladaran provisionalment a altres edificis de la ciutat, a l'espera que finalitzin unes obres que han de durar cap a tres anys.

Les activitats pròpies de la Casa de Cultura també es mantindrien, però en altres aules o locals repartides per la ciutat, ha explicat Pep Torner, director de la institució.

Com es recordarà, el projecte Boira inclou un teatre de nova planta i respecta l'auditori Viader, equipament bàsics per a l'escola de teatre i per al conservatori.