La Conselleria de Salut calcula que cada català pagarà de mitjana 13 euros a l'any amb la nova taxa de l'euro per recepta, un concepte amb el qual el Govern preveu recaptar uns 100 milions d'euros a l'any -50 milions el 2012- i que té un "objectiu dissuasiu" en el consum de fàrmacs.

En roda de premsa per presentar l'aplicació de la nova taxa a partir d'aquest dissabte, el conseller Boi Ruiz va assenyalar que l'euro per recepta "mai suposarà una barrera d'accés" als tractaments, perquè la taxa no afectarà unes 127.000 persones receptores de pensions no contributives i de la renda mínima d'inserció, entre d'altres.

Alhora, l'aplicatiu informàtic que funcionarà a les farmàcies exclourà els productes dietoterapèutics, els fàrmacs amb un preu inferior a 1,67 euros, i reconeixerà aquells pacients que ja hagin rebut 61 receptes, i que per tant no hauran de pagar més, -36 receptes el 2012-, una casuística que afecta unes 800.000 persones a Catalunya.

El conseller va insistir que el pagament de la nova taxa era un tema solidari i de "consciència social", per la qual cosa la negativa del pacient a pagar perjudicaria el conjunt de la societat, si bé va admetre la possibilitat que algú no aboni l'euro, de manera que, tot i rebre el medicament en qüestió, s'incoarà el procediment administratiu corresponent.

Ruiz es va comprometre a revisar cada mes el llistat de les 127.000 persones exemptes del pagament, i va admetre que durant les primeres setmanes es poden produir "algunes disfuncions" de caràcter tècnic en els aplicatius informàtics de cada farmàcia, tot i que una comissió s'encarregarà de vetllar per solucionar els problemes que es produeixin.

El conseller va agrair als col·legis farmacèutics la seva col·laboració -aquests havien demanat endarrerir l'aplicació de l'euro per recepta al mes de juliol per evitar haver de fer una doble facturació aquest mes-, i va precisar que el nou sistema s'ha posat en marxa amb un cost econòmic mínim utilitzant els recursos disponibles.

De fet, va puntualitzar que "el farmacèutic no és un recaptador", sinó un agent del sistema sanitari, i és al ciutadà a qui afecta en primer lloc l'obligació de la nova taxa, al qual es vol conscienciar per fer un ús racional dels medicaments, va insistir, tot i que va evitar marcar un objectiu de reducció en el consum de fàrmacs.

Alhora, va precisar que la taxa s'aplicarà exclusivament sobre receptes emeses pel Servei Català de la Salut i dispensades a Catalunya, així que queden exclosos els fàrmacs que se subministren en hospitals i ambulatoris, si bé el pagament podria incloure a ciutadans d'altres comunitats que vagin al metge en l'esmentada regió.

Recurs al Constitucional

El 2011 el CatSalut va cursar 155 milions de receptes a Catalunya que van suposar un desemborsament de 1.692 milions d'euros, el que juntament amb els 600 milions que van costar els medicaments dispensats en hospitals van portar a la comunitat que un de cada quatre euros gastats en salut es destinessin a pagar medicaments, va explicar el director de la institució, Josep Maria Padrosa.

Amb tot, va assenyalar que la factura de farmàcia del CatSalut va representar el 2011 un 7,8% menys que l'any anterior gràcies a mesures d'estalvi ja empreses, i va afegir que la mitjana havia estat de 223 euros de despesa per persona, tot i que fins al 30% dels catalans no van rebre cap recepta.

Preguntat sobre què pot passar si el Govern de Mariano Rajoy decidís finalment recórrer l'euro per recepta en implantar-se únicament a Catalunya, el conseller va demanar "sentit comú i coherència", ja que es tracta d'una mesura prevista en el pla d'ajustos del Govern català que pretén reduir el dèficit i racionalitzar la despesa sanitària, objectius compartits amb l'objectiu central. Alhora, no va concretar si la taxa podria deixar d'existir una vegada superada l'actual crisi, i va agrair el suport logístic de la Conselleria de Benestar i Família per poder establir les bases de l'exclusió del nou cobrament als 127.000 beneficiaris inicials.

El president del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Jordi de Dalmases, confia que sigui "excepcional" o inexistent el nombre de pacients que es neguin a pagar la taxa de l'euro per recepta que es començarà a aplicar dissabte.

De Dalmases va assenyalar que una insubmissió a la taxa seria una "situació no desitjada", que no està a l'abast dels farmacèutics que, en aquest cas, obligarien a omplir un formulari al pacient.

En cas de trobar-se en aquesta situació, el farmacèutic dispensarà els medicaments corresponents i derivarà al Servei Català de la Salut (CatSalut) l'impagament, que va evitar comparar amb la protesta "No vull pagar" en contra dels peatges de les autopistes catalanes.

L'aplicació, que coincidirà amb la vigília de la festivitat de Sant Joan, és especialment "complicada" per als farmacèutics pel fet que cau en dissabte i a mitjan mes, fet que obligarà a emetre dues facturacions i a habilitar una línia telefònica per resoldre dubtes als professionals.

Les 3.000 farmàcies catalanes no disposen encara del nou programa informàtic que els orientarà en el cobrament de la nova taxa administrativa.