Tenen deu o onze anys i coneixen bé la seva ciutat, Banyoles. És més: volen que sigui millor i han pensat maneres per corregir allò que no acaba de funcionar o han fet propostes per treure el màxim profit dels punts forts. Tot plegat, ho han fet des les seves classes de 5è i 6è de Primària, a l´escola, i ahir en van compartir el resultat a l´Auditori de l´Ateneu.

Prop de 180 nenes i nens han dit la seva en el projecte «Banyoles ets tu!», que aquest curs s´ha tancat amb 32 propostes diferents. Aquestes van des dels àmbits de la mobilitat, l´accessibilitat i el civisme, fins a les (encara més) possibilitats esportives de l´Estany i l´oci; però, sense oblidar les realitats més desfavorides que viuen alguns dels seus veïns.

Quan els seus responsables parlen de la iniciativa repeteixen, sobretot, dos conceptes familiars en el llenguatge educatiu dels últims anys: emprenedoria i compromís amb l´entorn. Ambdós s´han treballat al llarg del curs, en sessions d´una tarda a la setmana, als diversos centres d´educació Primària de la capital del Pla de l´Estany. Per fer-ho, s´ha propiciat el treball en xarxa entre la comunitat educativa i el teixit associatiu de la ciutat.

Pel que fa als escolars, han pogut experimentar cadascuna de les fases que conformen un procés creatiu, des del moment de tenir la idea fins l´hora de donar-la a conèixer.

Darrere del projecte hi ha La ColActiva, una «plataforma d´investigació oberta» -tal com es descriuen- centrada en l´estudi i l´impuls de l´educació en l´emprenedoria i dedicada a la generació i l´organització de tècniques i tallers de creativitat, a més de la gestió i l´edició de continguts.

Des de l´escenari de l´Ateneu, ahir al matí, cada grup d´alumnes va compartir amb la resta de companys la seva proposta per millorar Banyoles. Una, per exemple, implicava la creació d´horts col·lectius gestionats per persones amb necessitats econòmiques i alimentàries. Mentre que una altra mostrava un robot pensat per donar suport a gent amb problemes de mobilitat. També es van plantejar activitats per a la gent gran, infants i mascotes. Per als joves, es va parlar d´un skate park fet amb material reciclat i integrat a la natura. I en relació amb els animals, els alumnes van defensar la conveniència d´esterilitzar i acollir els gats abandonats; van exposar un sistema d´ultrasons per foragitar els senglars de l´entorn de la ciutat; o van vendre la idea d´una aspiradora per a defecacions de gos. Altres propostes assenyalaven l´eix de Banyoles, l´Estany, on creuen que es podria construir un embarcador adreçat als esports aquàtics.