Els Ajuntaments de Sant Jaume de Llierca i d'Olot han posat en marxa un fòrum d'empreses per millorar els serveis dels seus respectius polígons industrials. Ho han fet a través de l'agència de desenvolupament olotina DinamiG, i el projecte ja ha començat a donar els seus primers fruits. A partir de l'organització i l'acompanyament del consistori, un 50% de les empreses ubicades al polígon Pla de Politger ja han participat en tres reunions per tal de decidir quines línies de millora hauria de tenir l'enclavament. Prèviament, el consistori va organitzar diverses sessions de treball per tal d'idear un model d'organització entre les empreses. Ara, les empreses interessades ja es reunieixen mensualment de forma autònoma. De fet, la propera reunió s'organitzarà el proper 6 de febrer.

Segons l'alcalde del municipi, Jordi Cargol, les principals mancances que té el polígon són, en essència, problemes «d'accés i de senyalització». «El polígon ha anat creixient al llarg dels anys segons les necessitats del moment, i ha fet que ara arribar-hi sigui complicat pels vehicles que venen de l'exterior», explica.

Precisament aquest fòrum té l'objectiu de poder «resoldre aquestes mancances, i que les empreses comparteixin coneixement i s'organitzin entre elles», apunta Cargol. De les cap a 25 empreses que hi ha al polígon, la meitat han participat en les primeres reunions. A més, la majoria de les participants són companyies de molt pes pel polígon.

Segons l'alcalde, «està funcionant molt bé donat que les empreses s'hi han abocat, i esperem que duri molts anys i que aquestes reunions serveixin per millorar tant la pròpia empresa com el polígon», indica Cargol.

Pla de Politger va començar a acollir les primeres empreses fa uns 40 anys, i actualment té una superfície d'entre 1,2 i 1,5 quilòmetres quadrats. Tot i així, enguany hi ha previst que amb l'aprovació del POUM el sòl industrial augmenti unes 6 hectàrees més. De fet, un 80% de l'espai ja està ocupat, per la qual cosa el batlle indica que li cal créixer.

A més, té la particularitat que són empreses grans, com les empreses Sacopa i Poltank, filials del grup Fluidra, que es dedica al sector de les piscines. També acull empreses metal·lúrgiques i industrials.

El polígon Pla de Politger ha crescut molt des del seu naixement, i actualment és un focus econòmic molt important pel municipi i per la comarca.