L'escola catalana adoctrina?

Des de la meva experiència com a inspector d'educació a Catalunya durant 32 anys, puc afirmar que a Catalunya hi ha adoctrinament escolar.

Adoctrinament a favor de què?

Quan el 2017 hi va haver el moment d'excitació nacionalista i de trencament de l'ordre constitucional, massa escoles van implicar els alumnes en el procés secessionista. Professors i directius van implicar alumnes en vagues il·legals, van substituir classes per actes d'informació política, van treure els alumnes al carrer a cridar «independència», construïen estelades en horari escolar...

Observo que parla en pretèrit.

Li descrivia el que va passar en 2017. Però segueix succeint, si bé ara passa desapercebut perquè no és un moment d'especial exaltació nacionalista. La idea del nacionalisme, des del Programa 2000, és anar controlant el món escolar a través d'inspectors, directors i professors. No ho són el 100%, però quan un director o professor està molt capficat amb aquest tema, ho transmet a l'alumnat. Després hi ha altres temes estructurals.

A quins es refereix?

A la dominació lingüística i l'exclusió del castellà de la vida escolar. I el tractament de la geografia i la història des d'una visió que exclou Espanya i allò espanyol.

Què fan els docents no nacionalistes?

El món escolar està totalment controlat pel nacionalisme des de fa dècades. Els professors que no combreguen amb aquest fenomen, s'aïllen i guarden silenci, per coexistir. D'altres han marxat.

Ha tingut problemes, vostè?

A partir dels anys 90, quan van veure que jo no era gaire afí al missatge nacionalista, em van començar a fer el buit. Durant molts anys he sigut totalment marginat, en la meva feina. Emetia informes i els amagaven en un calaix, o directament em pressionaven perquè els canviés.

N'hi ha per avorrir la feina.

Catalunya ja no és una autonomia dins d'Espanya, ara és un règim nacionalista. I l'educació és la mina privilegiada del nacionalisme.

Com es pot solucionar, tot això?

És difícil. Sembla que el nou govern opta per la via consensual en lloc de la judicial. Farà concessions per assegurar la pau social, i no sé quines concessions farà el nacionalisme, perquè fins ara no n'ha fet cap. Això significa que, com que el nacionalisme ja controla l'educació, tot seguirà igual. Algunes famílies presentaran denúncies, però el Departament d'Ensenyament aplica la sentència només en aquell cas concret. I una sentència del Tribunal Suprem crea jurisprudència, s'hauria d'aplicar a tot el sistema.

I això s'accepta?

Es comet frau de llei amb una sorprenent tolerància de tot el sistema polític espanyol. Amb la immersió s'exclou de l'escola la llengua de més de la meitat dels catalans.Hi ha nens que a l'escola no senten la llengua que parlen a casa seva. Això vulnera la carta Europea dels Drets del Nen, que diu que tot nen té dret a emprar la seva pròpia llengua. És un cas de dominació lingüística, no d'immersió. Els programes d'immersió són voluntaris, adaptats a la diversitat. I a més, lesiona drets dels nens, fa que els castellanoparlants acabin els estudis amb coneixements 10 punts per sota dels catalanoparlants en lectura, matemàtiques i ciències.

A quines llibreries es ven el seu llibre?

Cap llibreria de Girona l'ha volgut. I tampoc cap vol venir a vendre el llibre el dia que fem l'acte, tot i els guanys econòmics. A Reus va passar el mateix.

L'editorial tampoc no és catalana.

Vaig intentar-ho amb moltes editorials catalanes, i cap va voler publicar-lo. I al llibre només hi ha fets provats i documentats, és totalment respectuós. A final vaig recórrer a una editorial de Salamanca.