El despatx Tulsà & Quintano Advocats de Girona estarà present també al Tot Nuvis. Per estrany que sembli un despatx d'advocats de família té el seu lloc en un saló de casaments perquè tota unió ha de quedar lligada i ben lligada.

Per què un advocat de família al Tot Nuvis?

Doncs perquè el matrimoni és, bàsicament, un contracte, un negoci jurídic que té importants conseqüències legals des del mateix moment del casament. Quan, al despatx, els clients t'expliquen els seus problemes, t'adones que hi ha molta gent que, quan es va casar, no coneixien algunes d'aquelles conseqüències. Si es coneguessin més, potser no hi hauria tants divorcis. Cal tenir i també deixar les coses clares des del començament del matrimoni.

A quines conseqüències es refereix?

A les derivades del funcionament del règim econòmic matrimonial: de qui són les coses que s'adquireixen durant el matrimoni, què passa amb les coses que ens donen els pares, com s'han de pagar les despeses familiars, com apliquem les presumpcions de donació que s'estableixen a la llei, etcètera. I, d'altra banda, no s'han d'oblidar les conseqüències de l'extinció del règim per causa d'un possible divorci.

Què passa en cas de divorci?

Que cal veure si s'ha d'acordar algun tipus d'indemnització com a conseqüència del que hagi passat fins llavors o del que passi a partir de llavors.

Però plantejar-se un possible divorci quan t'estàs plantejant casar-te amb algú?

No és això. El que vull dir és que has de saber què diu la llei que passa quan et divorcies per poder decidir si, quan et casis, vols pactar coses per si mai et divorciessis.

Pactar coses per si et divorcies?

Sí, pactar els efectes del divorci en uns capítols matrimonials, una escriptura pública d'acords en previsió de ruptura; un instrument notarial barat, ràpid i efectiu. Però també pactar el funcionament del matrimoni.

Què pot incloure un capítol matrimonial?

Segons l'article 231-19.1 del Codi Civil de Catalunya, en els capítols matrimonials, es pot determinar el règim econòmic matrimonial, convenir pactes successoris, fer donacions i establir les estipulacions i els pactes lícits que es considerin convenients, fins i tot en previsió d'una ruptura matrimonial.

Hi ha moltes parelles que opten per aquest model?

Segons el Consejo General del Notariado, durant el 2018 ho van fer més de 55.000 parelles que s'anaven a casar o que ja s'havien casat. A més, gairebé 15.000 parelles varen atorgar acords relatius a parelles de fet. Jo els recomano en quatre tipus de situacions: a segons o posteriors matrimonis en els quals com a mínim un dels cònjuges ha patit un prèvia ruptura sentimental traumàtica. A matrimonis que formaran famílies reconstituïdes en el quals els dos cònjuges tenen fills d'anteriors relacions. A matrimonis en els quals existeix un element internacional i a matrimonis en els quals com a mínim un dels cònjuges té un important patrimoni previ.

No pot resultar molt fred haver de deixar per escrit segons quines condicions del matrimoni...?

No. Si una parella no pot suportar parlar d'aquest tema, potser no s'hauria de casar...

Què és el més estrany que li han demanat d'incloure en un capítol matrimonial?

Als capítols no es pacten coses estranyes; s'acorden coses molt assenyades. Per exemple, un ciutadà francès i una ciutadana colombiana van voler pactar que el seu matrimoni tindria el règim de separació de béns català. En la majoria d'ocasions, al despatx es pacten les conseqüències d'una futura ruptura matrimonial: amb qui estaran els fills, qui viurà al domicili familiar i durant quan de temps, quina quantitat s'abonarà al cònjuge, etc.

Casar-se o ajuntar-se?

Sens dubte, casar-se.