La Fundació Universitat de Girona promou màsters de formació i cursos de postgrau adaptats als moments que vivim i en molts casos oferint facilitats per poder-los seguir. Es tracta d'un programa molt complet adaptat a la demanda de la societat i dirigit a persones que volen completar la seva formació en l'àmbit empresarial, educatiu, social o tecnològic, entre d'altres. Tots els detalls i condicions de tot el programa formatiu els pots trobar a www.fundacioudg.org

Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

És un dels màsters amb més llarg recorregut a la UdG ja que es porta impartint més de 25 anys. Es tracta d'un màster que, tal com expliquen els seus promotors, ofereix una visió clarament enfocada a la practicitat utilitzant la metodologia learning by doing, un treball a partir de l'anàlisi de casos reals, exercicis que simulen situacions de moltes petites i mitjanes empreses i grans empreses líders dels sectors i que culmina amb la preparació d'un pla d'empresa. És un màster amb format híbrid ja que les classes es poden fer presencialment o a través de videoconferència per ZOOM.

Curs de Postgrau en Lideratge Personal i Gestió d'Equips

Es tracta d'un curs per qui busqui formació dirigida a desenvolupar o consolidar el propi lideratge entès com a l'art d'influir sobre les persones perquè treballin amb entusiasme en la consecució d'objectius en pro del bé comú. En el curs es treballarà en l'eficàcia de la relació interpersonal per millora els processos de comunicació i en analitzar o optimitzar sobre les eines més efectives per a la gestió d'equips, entre molts altres conceptes.

Curs de Postgrau en Direcció i Gestió d'Equipaments Cívics i Projectes d'Innovació Social

És una de les novetats del programa i està adreçat a professionals dels àmbits social, cultural, educatiu i comunitari com ara pedagogs, sociòlegs i antropòlegs així com a també a professionals de l'àmbit social com ara treballadors socials i educadors, personal de l'administració pública que treballin en l'àmbit de la gestió d'equipaments públics i treballadors que realitzin tasques de direcció d'equipaments o dinamització de projectes comunitaris.

Curs de Postgrau en Tecnologies Aplicades a l'Educació

És una altra de les novetats del programa formatiu de la Fundació Universitat de Girona. En aquest cas, està dirigit a professionals de l'àmbit educatiu com ara docents, pedagogs i educadors socials, que treballen directament amb infants i adolescents i que busquin ampliar els seus coneixements sobre l'aplicació de les tecnologies en el seu àmbit.

Curs de Postgrau en Cosmovisions Femenines i Masculines: cap a una Transformació Social.

També és la primera edició d'aquest curs que busca profunditzar en descobrir l'energia femenina i masculina i adquirir nous models per emprendre i liderar amb un equilibri de valors i perspectives basades en una nova cosmovisió de la feminitat i la masculinitat. Es presenta com un espai de reflexió conjunta i cooperació per anar més enllà de la dicotomia masculí-femení i està enfocat a la transformació social des de la creença que podem cooperar sense competir.

Curs de Postgrau en Infografia i Visualització de Dades

El curs es podrà seguir per videoconferència a través de ZOOM i t'ajudarà a disposar de competències de comunicació visual per transformar les dades i la informació en missatges clars, digeribles i significatius, elements bàsics i un requeriment per a qualsevol professional de la comunicació que treballi en la creació de continguts, el màrqueting digital i la visualització de dades. Aquest postgrau ofereix els coneixements bàsics per a la comprensió d'aquesta disciplina.

Curs de Postgrau en Big Data Aplicat a l'Empresa i al Màrqueting Digital

Està enfocat a professionals amb interès en l'anàlisi de dades i atorgarà als estudiants coneixements punters en el camp de l'anàlisi de dades, així com una visió molt clara per aprofitar aquestes dades i generar avantatges competitives. Està pensat per a professionals del món de la consultoria, a professionals amb perfil de gestió, de l'àmbit del màrqueting i a titulars universitaris en l'àmbit tècnic interessats a aplicar els seus coneixements en l'empresa. L'anàlisi de dades s'ha convertit en gran importància en l'àmbit empresarial a l'hora de planificar estratègies de cara al client.