Vivim en temps de reflexió. I això és bo. Fins ara, qualsevol mena de diferència comportamental entre dones i homes era entesa automàticament com una conseqüència de les diferències genètiques. La gran barrera era la biologia. Tot i això, i durant aquests darrers anys d'anàlisi, hem començat a assimilar que moltes d'aquestes diferències podrien tenir un origen cultural: les societats sempre han tingut expectatives concretes sobre com han d'actuar els homes i les dones. En aquest sentit, no estranya en absolut que, segons una investigació recent, publicada a 'Sexuality&Culture', ambdós sexes prefereixin primeres cites diferents.

En concret, el que van fer l'investigador James Moran i el seu equip va ser demanar a múltiples participants que enumeressin les accions i els comportaments que creien que conduirien a primeres cites amb èxit, així com codificar “els comportaments de cites del programa de 'Netflix Dating Around' per avaluar el seu poder predictiu per a l'obtenció de segones cites”, explica l'especialista Jourdan Travers en una publicació per a 'Psychology Today' en què es fa ressò de l'estudi. D'aquesta manera, obtenien informació tant del que dones i homes creuen que funciona en una primera cita, com informació sobre allò que efectivament acaba funcionant.

Així van trobar diverses diferències. Per exemple, les dones pensen que els homes tenen moltes més probabilitats d'èxit en una primera cita si participen en comportaments d'etiqueta com ara ser educats, amables i atents, mentre que “els homes perceben que una dona que participa en comportaments d'involucrar-se com a coquetejar, tocar la mà, ser atentes o beure alcohol tindrà millors opcions d'èxit en una primera cita”. No hi ha cap dubte del pes cultural d'aquestes prediccions. Tanmateix, tampoc no podem determinar quantes d'aquestes expectatives culturals procedeixen de tendències naturals prèvies. És el debat etern.

Com actuar en una primera cita Drazen Zigic

Però les diferències no descansen, exclusivament, a les preferències de cada sexe. També a les estratègies que decideixen utilitzar per lligar durant una primera cita. En aquest sentit, afegeix Travers, “els homes van informar que tenir una conservació profunda era la tàctica principal que farien servir, mentre que les dones van emfatitzar la importància d'explicar acudits i ser divertides”. A més, i això potser trenca una idea preconcebuda a la nostra societat, les dones es van mostrar més obertes a besar-se durant una primera cita que els homes. Sigui com sigui, el més saludable seria actuar tal com surt de manera orgànica, independentment dels teus cromosomes.