Aquestes són les xifres generals del pla de xoc de polítiques actives d’ocupació que el Departament d’Empresa i Treball ha posat en marxa. Un pla de xoc per superar l’impacte de la Covid-19 en el món laboral, recuperar el més aviat possible els llocs de treball perduts per la pandèmia, adequar la formació a les noves realitats laborals i reforçar els sectors que es troben en plena reconversió