El nombre d'aturats a les comarques gironines és de 51.025 durant el mes de febrer, 134 persones més de les que hi havia durant el mes de gener. Tot i així, la diferència respecte el nombre d'aturats que hi havia durant el mes de febrer de l'any passat és un 34,62% superior, amb 13.123 persones sense feina.

Pel que fa a les afiliacions gironines, aquest febrer ha augmentat el nombre de persones respecte el gener, tot i que de manera molt tímida, amb un 0,47% més. Actualment hi ha 308.758 afiliats a la Seguretat Social, un 2,61% menys dels que hi havia ara fa un any.