Hi ha molta gent previsora que ja té pagades les vacances i ara li coincideixen amb el diumenge electoral. Més d'un es troba en aquesta situació: només l'any passat, es van registrar per aquestes dates sis milions de desplaçaments. Votar no és problema, es pot fer per correu. On ve el gran escull és que si et designen com a membre d'una mesa electoral. Cada ajuntament sortejarà aquestes places entre el 24 i 28 de juny. Són moltes les al·legacions possibles davant la Junta Electoral de Zona per a evitar-ho: malaltia, discapacitat, embaràs avançat o de risc, cuidat de menors, de gent gran i la clau per a unes eleccions amb data tan inusual com aquesta: la concurrència d'un esdeveniment familiar inajornable i els perjudicis econòmics en cas de suspensió. Aquí s'inclouen els viatges de vacances pagats amb anterioritat a la convocatòria d'eleccions. El requisit és que el desemborsament de les vacances s'hagi fet efectiu abans de la convocatòria electoral. Facua ja ha demanat a la Junta Electoral Central que unifiqui els seus criteris i que deixi ben clar aquests termes.