El Govern preveu el 2024 com la data en la qual es podria començar a implementar el sistema de pagament per ús en la xarxa de carreteres de l'Estat, com a resposta als dos principis en els quals es basarà a partir d'aquest moment la utilització de les carreteres: «Qui contamina paga» i «el que usa paga». Fins a aquest moment, l'executiu preveu dur a terme una campanya de «conscienciació i sensibilització» sobre els transportistes i la població quant a la necessitat d'executar aquesta mesura, segons ho assegura en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència remès a la Comissió Europea.