Els arqueòlegs han trobat al Pla de l'Horta una de les poques inscripcions romanes que han perviscut de l'antiga Gerunda. Per estrany que pugui semblar fins ara tan sols se'n coneixien quatre. La que ha aparegut durant les excavacions a la vil·la romana de Sarrià de Ter (Gironès) està feta sobre un petit fragment de marbre blanc. Inicialment datat als segles II o III dC, s'hi entreveu el que podria ser la paraula 'duoviri'. Un càrrec que identificava els prohoms de la ciutat i que podria aportar dades sobre l'amo de la vil·la. La inscripció llatina s'afegeix a altres troballes, com una àmfora púnica i una petita espàtula de plata, fetes durant una campanya que també ha permès conèixer amb més profunditat el moment fundacional de la vil·la.