Dr. Raymond Miralbell: ‘Actualment el 60% dels nostres pacients són pediàtrics’ :: Prensa Ibérica

Articles

Dr. Raymond Miralbell: “Actualment el 60% dels nostres pacients són pediàtrics”

Dr. Raymond Miralbell

El Doctor Raymond Miralbell és el director mèdic del Centro de Protonterapia del grup Quirónsalud. Miralbell explica els avantatges que ofereix aquest tractament innovador en el tractament del càncer i fa balanç del primer aniversari del centre, que va suposar la introducció de la protonteràpia a Espanya

Fa un any, Quirónsalud va tractar el primer pacient a Espanya amb teràpia de protons. ¿Què suposa aquesta tecnologia per al tractament del càncer?

La teràpia amb protons ha suposat un avenç molt important en el tractament de certs tumors molt difícils de curar per altres mitjans o amb radioteràpia clàssica, ja sigui per les elevades dosis d’irradiació necessàries (per exemple, tumors de la base del crani, tumors del sistema nerviós central), o per poder reduir la dosi en òrgans sans pròxims al tumor (per exemple, tumors infantils). La radioteràpia amb protons representa, doncs, una alternativa avançada, segura i efectiva en la lluita contra alguns tipus de càncer donat que permet ‘esculpir’ la dosi de radiació al voltant del tumor, reduint el risc de danyar els teixits sans circumdants.

¿En què consisteix exactament?

La protonteràpia és un tipus de radioteràpia que usa un feix de protons per irradiar el teixit afectat per un tumor. Els feixos de protons es produeixen a partir d’àtoms d’hidrogen, als quals s’extreu l’únic electró de què disposen i, mitjançant un ciclotró, s’acceleren i són dirigits cap al tumor per al seu tractament.

¿Quina és la principal diferència respecte a les tècniques de radioteràpia convencional?

Amb els protons aconseguim un feix que queda enfocat al tumor i el teixit circumdant rep una dosi mínima de radiació. En el cas de la radioteràpia convencional –fotons o electrons– això és impossible i afecten tot el teixit irradiat. En canvi, quan utilitzem feixos de protons, gràcies a una característica física coneguda com a pic de Bragg, l’energia es concentra en un punt en concret sense dosi de sortida ja que gran part de l’energia es diposita on hi ha el tumor.

A més, aquesta teràpia té múltiples indicacions.

Actualment ja hi ha nombroses indicacions, i és especialment útil en els tumors situats a la base del crani, difícils d’extirpar i resistents a les dosis administrables amb radioteràpia convencional. També en el cas dels tumors pediàtrics és prioritari reduir com sigui els efectes secundaris induïts per les radiacions en els òrgans en creixement, cosa que evita alteracions del desenvolupament integral i la inducció de càncers radioinduïts en la vida adulta. Una altra indicació són els tumors intraoculars.

A més, una infinitat d’indicacions estan sent investigades avui dia com, per exemple, la possibilitat de protegir el cor en pacients amb càncer a la mama esquerra en les quals la radioteràpia sigui necessària. Bàsicament, podríem dir que tot pacient, en el qual sigui necessari un increment de dosi de radiació al tumor o una reducció de la dosi als òrgans crítics circumdants és potencialment candidat a un tractament amb protons.

¿Com funciona el Centro de Protonterapia?

Rebem sol·licituds de metges especialistes, nacionals i estrangers, i dels pacients. Tots els casos són avaluats inicialment amb la documentació clínica pertinent en una reunió multidisciplinària.

Aquells pacients que es consideren candidats a protonteràpia acudeixen a una primera visita mèdica per a la posada en marxa del tractament, durant la qual s’expliquen les característiques del tractament, el seu desenvolupament, així com els possibles efectes secundaris que puguin aparèixer mentre es realitza o a llarg termini. Una vegada el pacient dona el seu consentiment a la proposta terapèutica es realitzen els exàmens necessaris per a la planificació: CT, RM, PET-CT, o altres. El procés de planificació per definir els volums diana de tractament i els òrgans i estructures a protegir, així com el càlcul del pla de tractament, és un treball en equip entre els radiooncòlegs i els radiofísics.

Tots els nostres pacients són controlats durant totes les sessions de tractament per avaluar la necessitat d’adaptar els plans de tractament en cas de canvis anatòmics.

¿Quin és el balanç del primer any d’activitat?

Les patologies tractades fins al moment inclouen tumors del sistema nerviós central, sarcomes, tumors primaris de la base del crani o tumors de l’àrea ORL que la infiltren. Després d’iniciar el tractament del primer pacient pediàtric el febrer d’aquest any, podem dir que actualment el 60% dels nostres pacients són pediàtrics, i més de la meitat són menors de 5 anys.

¿Com ha afectat la pandèmia aquest centre?

Hem aconseguit mantenir l’activitat de forma ininterrompuda gràcies a uns rigorosos protocols de seguretat i control per reduir al mínim el risc de contagi a les nostres instal·lacions. En aquest sentit, hi ha jugat un paper crucial el fet que siguem un centre monogràfic d’alta especialització, al qual no acudeixen pacients per altres patologies com podria ser la covid-19. Estem certificats com a ‘Hospital Segur Covid-19’.