Bàscara fumiga un camp de colze per acabar amb una plaga de xinxes

-