Les cartes que els lectors enviïn a aquesta secció han de ser originals i exclusives. Els textos han de tenir una extensió màxima de 2.000 caràcters, han d'estar signats amb noms i cognoms, i s'ha de facilitar el número de DNI, correu electrònic i telèfon de l'autor. No es publicaran cartes signades amb pseudònim ni amb inicials, ni tampoc aquelles que continguin insults o sortides de to.