Púbol exposa «El Molí. Paisatge de Cadaqués», una obra de Dalí dels anys 20

-