Les brigades protesten per l'estat dels vehicles

-