El Congrés dels Diputats va ratificar ahir el decret llei 15/2018 de 5 d'octubre de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors que va aprovar el govern espanyol per abaratir el preu de la llum.

Tots els grups parlamentaris han donat llum verda al decret amb l'abstenció del PP, Ciutadans i UPN i el vot contrari de Foro Astúries. Els grups que han donat suport a la iniciativa ha decidit que la tramitació es faci per la via de projecte de llei, cosa que permetrà modificar-lo i incorporar esmenes.

El govern va aprovar aquest decret per aturar la pujada del preu de la llum que al setembre es va situar en una mitjana de preu de 71,35 euros MWh, pròxim a al mitjana de màxims de gener del 2006 (73,14 euros MWh).

El decret preveu mesures de protecció al consumidors especialment vulnerables i a la lluita contra la pobresa energètica. Amb aquest objectiu, es preveu una reforma del bo social perquè la majoria de grups parlamentaris han coincidit en qualificar-los «d'insuficient» per donar resposta a les situacions de vulnerabilitat identificades.

Entre les modificacions es preveu incloure les famílies monoparentals en funció de la renda i a aprovar nous límits a la decisió de les companyies elèctriques de tallar el subministrament d'energia. El decret assegura que el 85% de les famílies monoparentals són llars on el progenitor és una dona.

Millores per discapacitats

Un altre perfil que veurà millors condicions per acollir-se al bo social serà les llars on un membre de la família tingui una discapacitat reconeguda per sota del 33%, límit que fins ara vigent, per ampliar-lo a llars on al menys un membre de la unitat familiar tingui reconeguda una situació de dependència de grau II o III.

El tràmit parlamentari s'espera que sigui més generós en els condicionats per acollir-se al bo social i en el conjunt de mesures per aconseguir abaratir la factura elèctrica.

Entre aquestes mesures, el govern ha previst eliminar el conegut «impost al sol» que castiga especialment les instal·lacions d'autoconsum.