Diari de Girona

Diari de Girona

Diari de Girona


Director: Josep Callol i Duran
Subdirector: Oriol Puig i Tomàs (Informació local i Edició Digital)
Caps de redacció: Alfons Petit (Opinió i Dominical) i Jordi Roura (Esports i Cultura)
Seccions: Laura Fanals (Política), David Céspedes (Suplements), Tapi Carreras (Girona) i Miquel Cornellà (Edició Digital)
Cap de producció: Àngels Hurtos
Cap de sistemes: Pilar Roca

Gerent: Maneu Fernández
Cap d'àrea d'Administració: Pere Espígol
Direcció comercial: Anna López
Directora de desenvolupament de negoci: Anna Salamaña
Imprimeix: Impressions Intercomarcals SA
Distribució: GLV SL


Amb el suport de:


Generalitat de Catalunya


Compartir l'article