Diari de Girona

Diari de Girona

LOCALIZACIÓ

REDACCIÓ, ADMINISTRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I PUBLICITAT

Passeig General Mendoza, 2. 17002 Girona.

Telèfon: 972 20 20 66

Correu electrònic: diaridegirona@ddg.cat


 
Delegació a l'Alt Empordà

Avda. Salvador Dalí, 79 17600 FIGUERES

Telèfon: 972 50 99 09

altemporda.diaridegirona@epi.es
 
Delegació a la Garrotxa

Delegat: Xavier Valeri

Telèfon: 681 34 92 44 
garrotxa.diaridegirona@epi.es

 
Impressió

Impressions Intercomarcals, S.A.

 
Distribució

Grup Logístic Vilarroya, S.L.

Telèfon: 972 40 06 30
Dipòsit legal: GE-2-1958. Any XLIV

 

Compartir l'article