El Ministeri de Treball planteja que les empreses de treball temporal (ETT) hagin de fer un contracte indefinit als seus empleats, abans de posar-los a la disposició d’una altra empresa. Aquesta és una de les novetats del document que els negociadors de Yolanda Díaz li han remès aquest dimecres a patronal i sindicats; segons expliquen fonts coneixedores del diàleg social. Una altra de les novetats plantejades per reduir l’elevada temporalitat vigent en el mercat laboral espanyol és obligar a les empreses a no tenir més del 15% de treballadors amb un contracte temporal.

Actualment gairebé un de cada quatre empleats opera amb un contracte eventual, la qual cosa representa una anomalia en comparació amb els estàndards europeus. I una de les vies és reformar les ETT per a avançar cap a una temporalitat més ordenada, que desincentivi una elevada rotació.

Actualment aquestes empreses han de contractar els treballadors que després posen a la disposició de tercers mitjançant un contracte conegut com «de posada a disposició». Aquest comparteix similituds amb el contracte d’obra i servei i la durada del mateix està vinculada al mateix temps que duri la necessitat de l’empresa subcontractant.

Tanmateix, el text introdueix novetats sobre el Mecanisme de Sostenibilitat de l’Ocupació (MSE), és a dir, els nous ERTO postcovid, que es finançaran amb un fons especial que encara està per definir, però que es nodrirà dels excedents de les cotitzacions per a finançar l’atur.

Una de les novetats és sobre les causes objectives que justificaran que les empreses recorrin a un d’aquests nous ERTO. Les companyies podran adduir la necessitat de requalificar part de la seva plantilla per a la transició cap a nous perfils professionals. I el document també aclareix que els ERTO per causes objectives o productives podran beneficiar-se del nou mecanisme d’ajudes i no hauran de seguir en l’actual sistema –que gairebé no contempla exoneracions-.