SINOPSI:

ALTRES MAPES és un projecte artístic i comunitari que intenta crear altres relats. El projecte qüestiona el món en què vivim. Parteix de la transformació de les ciutats en llocs per invertir i no per viure. És a partir d'aquí que, despré d'un treball amb la comunitat, el procés culmina en una performance itinerant en format de tour no turístic.itxa Artística:

Autoria: Marc Rodrigo i María Stoyanova

Directores: Marc Rodrigo i María Stoyanova

Intèrprets: Marc Rodrigo i Diana Gadish

BUSQUEM 10 PERSONES QUE VULGUIN PARTICIPAR A L'ESPECTACLE.

Es tracta d’un workshop de 5 dies i 4 hores diàries. Al sisè dia es realitzarà un assaig i al setè es presentarà la performance.

S'oferirà:

Entrenament actoral: Mètode Paula dels músculs circulars, exercicis psicofísics, meditacions dinàmiques, tècnica de Michael Txékhov , escriptura creativa...

Investigació artística i personal sobre el tema del workshop.

Composició i creació d’ accions poètiques/artístiques/performatives tant individuals com col·lectives.

La finalitat d'aquest workshop és:

1 .Oferir als participants una metodologia d'entrenament i creació escènica dins de les noves dramatúrgies i la performance

2. Crear i presentar una performance col·lectiva juntament amb aquests participants

3. Oferir una reflexió sobre la relació de l'art i allò polític, de l'art i allò comú.

HORARIS