La biblioteca de Palafrugell és un servei públic i gratuït d’informació.