El fons del Museu de l’Empordà, divers i amb peces d’especial relleu dins el panorama artístic català, aplega arqueologia, art medieval, modern i contemporani. Des dels seus inicis, l’objectiu prioritari del Museu ha estat enriquir la col·lecció permanent amb obres d’art, propòsit que s’ha aconseguit sobretot a partir de donacions, però també gràcies a dipòsits, cessions, dacions, compres i ajuts a la producció.

Aquesta exposició mostra algunes de les obres adquirides pel Museu durant el període 2019-2021. La majoria d’aquestes peces s’exposen per primera vegada en públic; d’altres ja han format part d’algunes exposicions temporals del Museu.