El nou currículum, una oportunitat per aprendre amb sentit.

El currículum de l’educació bàsica es conforma com un instrument del model educatiu per aconseguir una societat més justa i democràtica, cohesionada, inclusiva que contempli totes les persones i on sigui possible la igualtat d’oportunitats i la igualtat real i efectiva.

A càrrec de Neus Heras, xerrada adreçada a a professionals de l’àmbit educatiu i social i a famílies. No cal inscripció prèvia.