El Departament de Salut i el Termcat acaben de fer públic el Lèxic de proves radiològiques, que recull la terminologia relacionada amb les proves de diagnòstic per la imatge que es duen a terme actualment en el sistema català de salut.

En conjunt, l'obra aplega més de 1.500 denominacions catalanes i prop de 1.240 equivalències en castellà, a més dels codis corresponents del catàleg de la Societat Espanyola de Radiologia Mèdica (SERAM) associats a cada prova. Les dades s'han adaptat al format terminogràfic per facilitar la recuperació de la informació. Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n'hi ha; els equivalents en castellà i el codi del catàleg SERAM. Per exemple, alguns dels termes que es poden trobar al diccionari són biòpsia òssia guiada per tomografia computada, cateterisme bilateral dels sins petrosos, ecografia Doppler aortoilíaca, neuroangioplàstia, ortopantomografia o urografia per ressonància magnètica.