Deu de cada cent pacients ingressats presenten un consum excessiu d’alcohol

Les intoxicacions o la sobredosi, l’abstinència aguda i les complicacions associades al consum, com l’hepatitis aguda alcohòlica, són alguns dels motius d’ingrés més freqüents en pacients aguts

Nieves Salinas. Madrid

Cap consum d’alcohol pot considerar-se segur perquè es relaciona amb més de 200 malalties, com la cirrosi hepàtica, pancreatitis, osteoporosi, hipertensió arterial, insuficiència cardíaca, ictus o demència, entre d’altres. El 12% de tots els càncers tenen relació directa amb la beguda. Si, a més, hi ha consum de tabac, el risc de desenvolupar neoplàsies -formació anormal en alguna part del cos d’un teixit nou de caràcter tumoral- es multiplica entre 10 i 100 vegades. Ho sosté la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) amb dades contundents: fins a 10 de cada 100 pacients ingressats als seus serveis als hospitals espanyols presenten un consum excessiu. Preocupen les poques dades que hi ha d’aquesta addicció entre les persones més grans de 80 anys.

Amb dades de la societat científica a Espanya, el 2020 existien 44 Unitats de desintoxicació hospitalària. Com explica Daniel Fuster, metge internista SEMI, «la desintoxicació és el procés supervisat mèdicament en què el pacient deixa de consumir la substància que li produeix el trastorn per ús (ja sigui l’alcohol, la cocaïna, el cànnabis, opiacis o altres)».

En aquest procés s’aborden els problemes que apareixen a la síndrome d’abstinència, s’aprofita per avaluar la presència de comorbilitat mèdica i es pot induir a tractament -farmacològic o no farmacològic- per prevenir la recaiguda en el consum, detalla l’especialista. Les intoxicacions o la sobredosi, l’abstinència aguda i les complicacions associades al consum com la infecció de parts toves, l’encefalopatia de Wernicke o l’hepatitis aguda alcohòlica, entre d’altres, són alguns dels motius d’ingrés més freqüents pel que fa a l’atenció de forma aguda de pacients amb trastorn per ús d’alcohol o altres drogues. Els internistes destaquen el paper en l’abordatge d’aquests pacients.

Per exemple, a un hospital de nivell terciari com l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de Barcelona, la Unitat d’Adiccions de Medicina Interna s’encarrega de l’assistència compartida al servei de Psiquiatria i també rep interconsultes d’altres serveis. El nombre és d’unes 120 a l’any, xifra que ha anat creixent de mica en mica. La substància principal que motiva la consulta és l’alcohol en un 53% dels casos, seguit pels opiacis en un 14%, el tabac un 10%, el cànnabis un 7% i la cocaïna un 5,2%.

L’estigma de les dones

El trastorn per ús de substàncies és un problema amb predomini del sexe masculí en una proporció entre 3-4 homes per cada dona, indiquen els metges. Aquesta prevalença «pot estar mediatitzada» per «l’estigma més gran en el cas de les dones», que els fa que els resulti «més difícil consultar per aquest motiu». Quan les unitats hospitalàries van obrir, assenyalen els especialistes, el perfil era un home jove (de menys de 35 anys) amb trastorn per ús d’opiacis.

El perfil ha anat canviant: amb una edat mitjana de 50 anys, una disminució de la prevalença dels problemes derivats del consum de drogues endovenoses (hepatitis víriques, VIH/SIDA i endocarditis infeccioses) i un paper més rellevant de l’alcohol associat o no a l’ús de cocaïna o altres substàncies. En els pacients és més gran la prevalença de problemes hepàtics o de problemes de salut cardiovascular. Segons explica el doctor Miguel Marcos, coordinador del Grup d’Alcohol i Alcoholisme de la SEMI: «Cap consum d’alcohol no es pot considerar segur».

I una dada molt cridanera: en persones d’edat avançada, de manera habitual, aquest consum és minimitzat tant pels pacients com pels metges. La població de més de 80 anys no sol aparèixer als estudis que analitzen el consum i el desenvolupament de malalties i la seva possible relació amb complicacions en aquesta franja d’edat és desconeguda. Alguns treballs, apunta la SEMI, suggereixen que, entre un 30 i un 50% d’aquestes persones grans, consumeixen alcohol de manera habitual. Se sap que aquest consum pot provar interaccions amb múltiples fàrmacs, augment del risc de caigudes, desencadenar arítmies cardíaques o augmentar el risc d’esdeveniments cardiovasculars.

Des del grup de treball d’Alcohol i Alcoholisme es va plantejar, en col·laboració amb el grup de treball de Pacients Pluripatològics i Edat Avançada també de SEMI, el Registre de Consum d’Alcohol en Pacients Ancians (Recalan), amb la hipòtesi principal que el consum d’alcohol pot influir en les condicions de salut prèvies, capacitat cognitiva i funcional i complicacions durant l’ingrés hospitalari per qualsevol causa en persones de més de 80 anys.

Subscriu-te per seguir llegint