Amb l'objectiu d'ajudar qualsevol persona a desenvolupar el seu talent digital, el llibre Supertalent (ESIC editorial), de Chal Jiménez, es val dels superherois per desencadenar un canvi professional. És habitual veure superherois salvant el món i canviant el curs de la història, però fins ara se'ls veia en acció ajudant ciutadans a desenvolupar el seu talent digital i convertir-se en «supertalent».

El llibre pretén ajudar els professionals de zero a cent anys a desenvolupar el seu talent i motivar-los a aconseguir el seu somni professional d'una manera creativa i fugint de l'estil habitual d'aquest tipus de manuals.

Des de la primera pàgina desfilen des de Superlópez a Aquaman, passant per Superman, Spiderman, Ironman o el Capità Amèrica: amb frases extretes de les seves pel·lícules que orienten el lector cap al propòsit de l'autor, ajudar qualsevol persona que vulgui conquerir el seu somni professional, desenvolupar-se i veure el treball no com una càrrega, sinó com una prolongació del seu talent.

Supertalent no és un manual només per a mil·lennistes, sinó «per a qualsevol que vulgui conquerir el món o desenvolupar-se, canviar de professió o trobar-ne una que el faci feliç i amb la qual es pugui guanyar la vida, és a dir, professionals, autònoms, estudiants, emprenedors, comandaments intermedis, persones a l'atur...», sosté Jiménez.

Temps actuals

Tot i que el llibre explica com construir una marca digital i la seva importància en els temps actuals, Jiménez creu que això mai pot sostenir-se per si sol si no hi ha una persona real al darrere i que ambdues coses són inseparables. S'ensenyen claus per moure's pel món laboral mitjançant blocs, pàgines webs i xarxes socials, tot i que destaquen l'actitud i l'empenta.