Aproposta del Ministeri d’Agricultura (MAPA), el Consell de Ministres va aprovar un reial decret pel qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions estatals destinades a les associacions de criadors de caràcter nacional per a la conservació, millora i foment de les races ramaderes. Aquests ajuts seran un suport fonamental per mantenir la rica biodiversitat genètica i garantir un desenvolupament sostenible de la ramaderia, que juga un important paper social i mediambiental, com a conservadora del paisatge, i ajuda a fixar població en el medi rural.

L’objectiu és instrumentar en règim de concurrència competitiva les subvencions a les associacions de criadors de races pures reconegudes pel MAPA, perquè gestionin de manera més eficaç els programes de cria de les corresponents races del Catàleg Oficial.

Aquest país compta amb un ric patrimoni de biodiversitat ramadera que actualment engloba 189 races inscrites en el Catàleg Oficial de races de bestiar d’Espanya, de les quals 165 són autòctones i es crien en règim extensiu. La majoria d’elles, unes 140, es troben en perill d’extinció, el que obliga les administracions i el sector a establir mesures per evitar una pèrdua que podria ser irrecuperable. Mantenir aquest important patrimoni genètic és essencial per al desenvolupament d’un model de producció diferenciat i sostenible. La conservació d’aquest ric patrimoni genètic ha de ser una prioritat.