EXPOSICIÓ D'INSTITUTS A LA CASA DE CULTURA (2n pis Casa de Cultura)

4rt ESO IES Santiago Sobrequés

Hollow

Instal·lació

La instal·lació consisteix en 35 retrats dels alumnes realitzats mitjançant el treball de plans seriats.