L'objectiu de la Biblioteca és el de facilitar instruments que ajudin a satisfer les necessitats d'informació, d'educació i oci de totes les persones, i esdevenir un espai de relació i sociabilitat, un centre d'accés a la informació local i un punt de animació cultural i promoció de la cultura.