El Ministeri de Sanitat donarà un termini de tres mesos als productes homeopàtics perquè passin un control de qualitat i seguretat. Si no el superen, es prohibirà la seva venda.

Així ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, després de la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS) amb els consellers de Sanitat, que ha apuntat que el termini comença a comptar des de la signatura de l'ordre ministerial, que serà aquesta setmana.

Medicaments sense "evidència terapèutica"

Els productes que sí superin aquest control de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (Aemps) podran ser venuts, però en l'etiqueta hauran de posar "medicament homeopàtic sense indicacions terapèutiques aprovades".

"Volem dir-los ben clar als pacients que no hi ha evidència terapèutica", ha subratllat la ministra de Sanitat que ha indicat que engegaran campanyes informatives i informacions en la web del Ministeri perquè els ciutadans tinguin clar aquest aspecte.

Si algun producte homeopàtic vol, a més, provar la seva eficàcia terapèutica, haurà de passar els mateixos controls que els medicaments, inclosos els assajos clínics.