Biaix de la il·lusió de control.

L'ésser humà sempre intenta controlar les variants del seu entorn per adequar-les a la seva necessitat. Succeeix en tots els àmbits, en el laboral, personal, familiar, en les finances, etc. Intentem modular les variables que apareixen al llarg del dia perquè el resultat ens afavoreixi, perquè la realitat que vivim sigui com volem. El biaix de la il·lusió de control ens porta a assumir de forma errònia que som capaços de controlar tot allò positiu que ens passa, i que tot el negatiu ha estat per causes aleatòries, que s'escapen al nostre control.

Altres fonts vinculen aquest biaix a la il·lusió causal, referint-se a les vinculacions errònies entre causes i efectes: l'ésser humà erròniament associa una acció a un resultat, sentint-se responsable d'accions que no sempre han ocorregut per la seva actuació.

A les finances, qualsevol encert previ no només procedeix del nostre control o del nostre bon ull inversor, també de múltiples variables econòmiques que s'han posat al nostre favor. Seria catastròfic per a les nostres inversions acomodar-nos en la nostra experiència prèvia, deixar d'estudiar els mercats i relaxar les anàlisis fonamentals i tècniques.

Per molta experiència inversora que tinguem i per molt conscients que siguem dels nostres ingressos, les despeses i la nostra capacitat per invertir, quan us sentiu massa confiats amb les inversions, pareu un moment i reflexioneu. Perquè potser voleu utilitzar una anàlisi més profunda i ampliar el vostre angle de visió, per exemple, diversificant més la cartera. En la inversió sempre hi ha elements que escapen al control; al nostre i al de l'inversor més experimentat.

Biaix del present.

La ment humana està configurada per prendre decisions molt ràpidament, a cada instant. El problema és que aquestes decisions instantànies no són adequades a totes les situacions. El cervell vol resoldre situacions aquí i ara, i per això prioritzem el que reporta satisfacció ara i no d'aquí a un temps. Dit d'una altra manera, inconscientment busquem un resultat bo avui, i no considerem un possible resultat millor demà.

Potser aquesta actitud sigui la més adequada en situacions de supervivència. No obstant això, a altres on el resultat no és tan directe, com succeeix habitualment en l'economia i les finances, cal actuar amb més calma. Cal recopilar dades, elaborar una hipòtesi, seguir una estratègia, valorar els possibles resultats i, finalment, apostar per una inversió. En finances el biaix del present és molt perjudicial. Gastar porta associat una recompensa instantània: adquirir un producte. No obstant això, tot i que sabem molt bé que l'estalvi és necessari, el posterguem perquè la recompensa triga més a arribar.