La societat en qüestió va ser creada el maig del 2008 amb seu a Barcelona, tal com consta al Butlletí del Registre Mercantil (BORME), i amb un capital de tres mil euros a nom d'un administrador que no és l'acusat. L'objectiu de la seva constitució era «promocionar i construir habitatges d'oficines i de tota classe d'immobles, així com la compra, venda, reforma, administració i explotació per qualsevol títol d'immoble». Només dos mesos després, la societat va passar a mans d'un segon administrador, també desaparegut, i va traslladar-se a Salt. El 2009 va tornar a canviar de mans i de domicili, i és aquest últim contra qui recauen els càrrecs.