Com planteges els objectius a la teva empresa? Utilitzes alguna metodologia especial? Això t’ajuda a obtenir els resultats que busques? Actualment és difícil trobar alguna empresa que no utilitzi els KPI (Key Performance Indicators), però poques aprofiten la seva ampliació a nivell de gestió. Els OKR (Objectives Key Results) és un sistema d’objectius creat per Andrew Grove, exCEO d’Intel, centrat a simplificar la manera d’encarar els objectius principals d’una empresa. Des de la seva creació, i gràcies als resultats exitosos que va obtenir dins de la companyia, va ser incorporat per grans empreses com Google, Airbnb, Spotify i Twitter.

Els OKR són un conjunt d’objectius vinculats amb resultats clau mesurables, que es qualificaran i s’actualitzaran en conseqüència cada any o trimestre. Utilitzar-los ajuda a reduir la frustració de les persones involucrades en l’abast dels objectius i a incrementar la claredat, el focus i la participació. És un sistema aplicable a qualsevol tipus d’empresa. OKR no necessita una gran estructura de suport, sinó d’un compromís per a l’assoliment de les metes proposades.

Abans d’aplicar OKR s’han de tenir clares les respostes a les següents preguntes:

-On vull anar? Aquesta resposta proporciona l’objectiu.

- Com puc saber si estic arribant allà? Aquesta resposta proporciona les fites o resultats clau.

Els OKR consisteixen en un llistat d’objectius alineats amb la missió i la visió de la companyia. A sota de cada objectiu ha d’haver-hi resultats clau mesurables. Cada resultat clau es pot mesurar amb una puntuació de 0 a 100% de compliment. L’estructura d’OKR és molt simple i consta de tres eixos sobre els quals hem de treballar:

1) Objectius: És la descripció d’una fita a assolir en el futur. Ha de ser direccional, ha d’estar alineada, tenir un fort impacte en l’organització i ser inspiradora.

2) Resultats clau: És una mètrica amb un valor inicial i un valor objectiu, que mesura el progrés cap a aquest objectiu. Han de ser ambiciosos, mesurables i específics. Aquests resultats se solen entendre com els KPI de l’empresa

3) Iniciatives: És la descripció de les tasques o accions a realitzar per influir en el resultat clau. Descriu el que farem per assolir els objectius. Han de ser específiques, alineades i mesurables.

Si vols perfeccionar un pla o projecte que s’hagi fet abans o que estigui en curs, els KPI són una bona opció. Però si estàs buscant canviar la direcció general del teu negoci i fer més executable l’estratègia, necessites partir dels OKR.

Els KPIs són com el tauler d’un automòbil: t’indiquen a quina velocitat vas i quant combustible tens. Els OKR són com un GPS: et porten a on vols anar. El propòsit no és el mateix. Si portem aquests conceptes al terreny personal, per posar un exemple, serien:

- On vols anar? Això et dona el teu objectiu, el que vols aconseguir. Imaginem que volem viatjar a Escòcia.

- Com arribaràs? Això ho ofereixen els key results. Els key results són el com sabràs si ho aconsegueixes. Expressen resultats, es poden mesurar i si els aconsegueixes, hauràs arribat a la teva meta.

- Què has de fer per arribar? Això genera les teves tasques. El treball diari per aconseguir-ho.