Deute després de subhasta

29-05-2014Meneame

Si queda un deute posterior a un na subhasta hipotecaria quin es el procediment per a que et reclamin el deute¿ abans d´executar altres embargs t´ho han de notificar¿¿ o es fa automàticament¿¿

Article 579 de la LEC, parla de l’Execució dinerària en casos de béns hipotecats o pignorats ? i per tant en aquells casos de bens hipotecats o pignorats subhastats, l’import és insuficient per cobrir el crèdit, l'executant pot demanar el despatx de l'execució per la quantitat que falti, i contra els qui procedeixi, i l'execució prosseguir d'acord amb les normes ordinàries aplicables a tota execució, però podrà oposar-s’hi i per tant li han de notificar l’execució.

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS