En negre per no ser embargat

19-09-2014Meneame

Hola, una persona en de-ho diners, i perque no l´embarguin part del sou, l´empresa on treballa li ha fet un contracte de mitja jornada, soposan que fa mes hores,puc denunciar ?i ha on?

En el cas d'existir un incompliment laboral per part de l'empresa on treballa aquesta persona podrà posar la corresponent denúncia davant la Inspecció de Treball, la qual farà les actuacions oportunes per comprovar la realitat o no dels fets denunciats .

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS