El Barça va informar ahir que la nova Comissió Gestora de l'entitat, que la governarà de manera temporal arran de la dimissió en bloc de l'anterior Junta Directiva presidida per Josep Maria Bartomeu, prendrà possessió aquest dijous amb l'objectiu de convocar eleccions presidencials. «Arran de la dimissió de la Junta Directiva, oficialitzada anit, aquest matí Carles Tusquets, en virtut de la seva condició de president de la Comissió Econòmica, ha assumit la presidència de la Comissió Gestora del Club», va explicar l'entitat.

Després de reunir-se amb el síndic dels socis, Joan Manuel Trayter, van aixecar una acta de nomenament dels membres de la Comissió Gestora, composta per integrants de la Comissió Econòmica i la Comissió de Disciplina del club. Carles Tusquets Trias de Bes serà president d'una Gestora integrada per Joan Ramon Ramos com a vicepresident, Joan Lluís Garcia com a tresorer, Josep Maria Mir com a secretari, i Miquel Lladó, Josep Maria Xercavins, Àlex Tintoré i Sònia Cano com a vocals.

Segons els estatuts, aquesta Comissió Gestora exercirà les funcions de «govern, administració i representació» del club que competeixen a la Junta Directiva, però «limitades als actes necessaris i imprescindibles» per al manteniment de les activitats normals.

La funció principal de la Comissió Gestora no és una altra que la convocatòria d'eleccions per a elegir nou president i constituir una nova Junta Directiva, en un termini màxim de tres mesos des que els membres de la Gestora prenguin possessió del càrrec.

Una presa de possessió que tindrà lloc aquest matí, després de reunir-se a les 11.30 hores a les oficines. A les 12.00 hores, Carles Tusquets compareixerà al costat del síndic Joan Manuel Trayter.