Exposició fotogràfica

Les fotografies que presentem són una reflexió sobre la representació amb la finalitat de posar en evidència les possibilitats, alternatives i disfuncions de la imatge. Han estant realitzades tenint en consideració la conjugació dels tres elements que intervenen obligatòriament en totes les representacions centrals: el referent o elements a representar, punt de vista o de representació i el pla de projecció. Aquesta exposició és un instrument didàctic fonamentat en les inquietuds i dubtes que apareixen en la realització d'imatges i, al mateix temps, es converteix en un gran constructe conceptual sobre la realitat, la percepció i la representació.

“La creació comença en el cervell de l'artista; després es posa en pràctica amb l'ajuda de l'òptica, és a dir, coneixent el que és llum i foscor, color, forma, figura, espai, moviment, quietud. ... Alguns diuen que no volen saber tant, que retratant el que veuen ja en tenen prou; contesto que es poden enganyar si es refien de la ment, sense la raó, com fan els nigromàntics, alquimistes i altres ximplets”. Leonardo da Vinci

Guillem Torné és un fotògraf atípic. Des de fa anys ha escollit aquesta tècnica com a eina per il·lustrar els pensaments que ha desenvolupat durant els anys que ha exercit la docència en la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Reflexions sobre les teories de les imatges visuals que, pel seu caràcter precís, no deixen dubtes respecte a la no observança de les lleis de la projecció central. Utilitza elements simples i regulars per la seva precisió; encara que cada imatge podria exemplificar una idea, es presenten agrupades per facilitar-ne la comprensió.